PUBG

By: Aadhyam

Life jaise PUBG

 

Hum Khele Jaise Marzi

 

Loote Hum Duniya

 

Fir Bhi Dil Se Nehi Farzi..