Abhi Sabar Se Yaari Hai

By: Sangeeta

Abhi Sabar se Yari Hai 

Mehnat aaj Bhi Jari Hai

Kal ki bhi taiyari hai

Aaj Waqt thoda Bhari hai

Abhi Sabar se Yari Hai 

Mehnat aaj Bhi Jari Hai