Sapna

By: Saima

Sapna hai jo lagta

haqiqat hai. 

Haqiqat jo hai

wo aankho se ojhal hai.