Hamain dekhna aur sharam kar lena

By: Reyaz sagar

Jata jata ham pe karm kar Dena

Gharibun pe itna raham kar hi dena

Rakibon ki gadi mein chalte chalte

Hamain dekhna aur sharam kar hi lena