MahaMari

By: Amansar

Aa Gyi Dusri Lahar
Ha Khaternak Pheli Se 
Log Ho Rahe Laperwa
Na Mask N Do Gaj Duri
Chunau H Jaruri😁😁
Ye MahaMari H Aesi LockDown H Jaruri