Hum

By: Saima

Mai aur tum kuch bhi nahi, 

hum magar sab kuch hai.