Kuch ToH H

By: Aadhyam

Kuchh to achcha usmein bhi hai jo bahut bura hai,

Kuchh to sach usmein bhi hai jisne jhooth kaha hai,

Samajh bhale hi Na Paye Kavita padhne wala,

Per kuchh to samjha usne bhi hai jisne ise padha hai.