Bank

By: Pradhumn

Maa ek aise bank hai Jaha aap har bhawana aur dukh jama kar sakte hai

 

Papa ek aisa credit card hai Jiske paas balance na hote

 

huwe bhi sapne poore

 

Karne Ki Koshish Karte hai