Lahja

By: Nida

Lahja sakht ho to mohabbat ki

tauheen hoti hai magar

jo meetha ho lahja wo 

nafrato ka parda bhi to

ho sakti hai.