BacHPan

By: Sangeeta

Kitna Sundar HOTA H BacHPan 

Kaam Kaaj We Nhi H MATLAB 

Pr Nakre Hote H PachPan 

Hr Koi Dayan Rakta Rakta 

Jee Bhar Kr Pyaar H Karta 

Na Aati H Koi AdChan 

Kitna Sundar HOTA H BacHPan 

Boola Mashum Chera 

Laga Reheta H Pyaar Ka Phehera