Kadwahat

By: Saima Anwer

Ho kadwahat lahzo me

ye zaruri to nahi, 

kabhi khamoshi bhi zahar

lagti hai.