Pakka sudhar jaunga

By: Vivek tomar

Gujarne ko har hadh se gujar jaunga 
Mukarne ko har baat se mukar jaunga 
Tu sath to de
Tu sath to de 
Pakka sudhar jaunga jaunga

--Vivek tomar