Shayri

By: Shayra Kashyap

Jaaha nahi deekhai deta hai kisi ka chera mera chalta hua bakt ye tu kaha aake thaera